För 50 år sedan bytte Sverige från vänstertrafik till högertrafik. Skälet var då ökad trafiksäkerhet för bilisterna. Nu är det dags att ta en annan problematik på allvar – vår miljö.

Därför lanserade Batavus hösten 2018 Cykeltrafikomläggningen, ett initiativ som uppmanar företag, organisationer och privatpersoner att i högre utsträckning välja cykeln framför bilen. Trots att allt fler bilar blir miljövänliga är det inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter, som exempelvis luftföroreningar, bullernivåer och trafikrisker. För att skapa en mer hållbar livsmiljö måste biltrafiken minska, i synnerhet i storstäderna eller för kortare resor.

De allra flesta är måna om miljön på något sätt, och vi vill med Cykeltrafikomläggningen lansera ett initiativ som fortsätter uppmuntra till mer hållbara beteenden. Vi vill skapa en rörelse där företag, organisationer och privatpersoner har chansen att vara med och ta ansvar för en långsiktig trafikomläggning som gynnar oss alla - både privat och miljömässigt.

  • En gärning för miljön – det är idag många människor som tar bilen fastän de har andra alternativ. En studie har visat att en tredjedel av alla bilpendlare i Stockholm, skulle kunna cykla till jobbet på mindre än en halvtimme. 
  • Många bäckar små – en medelstor bil släpper ut ca 132 g koldioxid per kilometer, vilket kan jämföras mot elcykelns 12g. Tar man exempelvis cykeln till jobb eller skola och sträckan är 12 kilometer tur och retur besparas miljön på 2880 g koldixod per dag. Det låter kanske lite, men motsvarar nära ett halvt ton koldioxid per person varje år om man endast ser till detta, och räknar bort köer eller andra faktorer.
  • Tillsammans kan vi förändra – vårt klimat och vår planet behöver att vi hjälps åt. Vi tror på att göra det enklare och roligare att cykelpendla - och att vi kan åstad komma stor skillnad om vi gör det tillsammans. Anslut er till #cykeltrafikomläggningen