Trivector arbetar varje dag för att skapa ett mer hållbart transportsystem. Trivectror tror precis som oss på att cykeltrafik utgör en viktig del i ett hållbart transportsystem och att det idag görs en stor andel korta resor med bil, som iställer skulle kunna göras med cykel. För det krävs dock en planering och utformning av våra städer, kommuner och regioner som gynnar cyklingen. Trivector finns i både Lund, Göteborg och Stockholm och hjälper delvis till med tjänster inom trafik, system och verksamhetsutveckling. 

För Cykeltrafikomläggnignen är det intressant att följa de gedigna rapporter, kartläggningar och artiklar de regelbundna delar om cyklisters utmaningar, cykeldata, trafikplanering, grön stadsutveckling och mycket annat. De står också bakom initiativet samt kontot @vardagscyklister där olika cyklister delar med sig av sin vardag på cykel. Initiativet delar uppenbarligen allt Cykeltrafikomläggningen syftar till och står för, och vi tror återigen på devisen "ju fler vi är, desto mer kan vi tillsammans förändra". 

Håll er uppdaterade på Trivectors arbete här: https://www.trivector.se samt följ deras nyhetsbrev för relevant och spännande information.