Det finns flera anledningar till varför människor väljer att avstå från cykeln. Väder är den allra vanligaste, men också på grund av ärenden som behövs göras eller för dåligt underlag. Enligt en studie genomförd av Sifo på uppdrag av Svensk Cykling uppger hela 42 procent av svenskarna att de skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik. 
 

Enligt rapporten "Cykeltrendrapport 2018" förefaller det som att svenskarna skulle cykla mer om det fanns bättre möjligheter att ta med sig cykeln på tåg och bussar. Hela 42 procent skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik. När samma fråga ställdes förra året var samma siffra 28 procent, en ökning med så mycket som 14 procent. Det visar Sifo-undersökningen som nyligen gjordes på uppdrag av Svensk Cykling. 

I undersökningen visar det sig att 17 procent av de tillfrågade anser att för långa avstånd hindrar dem från att börja cykla eller cykla oftare. Lika många, 17 procent, ansåg att behov av att göra ärenden på vägen hindrar dem från att börja cykla eller cykla oftare. Vilket gör att man här helt klart kan se en potential för elcyklar. 

Andra hinder för att börja cykla eller cykla oftare: avsaknad av dusch på jobbet eller skolan (10 procent), en känsla av otrygghet (9 procent), för dåliga cykelvägar (9 procent). Men allra största hindret tycks väder och vind utgöra – hela 46 procent svarade att det hindrar dem från att börja cykla alternativt cykla oftare. Devisen "det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder" verkar uppenbarligen inte bita på alla. 

40 procent av landets invånare bor inom två kilometer från en järnvägsstation. Det finns därför stor potential att öka andelen som cyklar till stationen, men också att öka det totala resandet med tåg. Men mycket lite händer på den fronten. I rapporten säger Lars Strömgren som är ordförande för Svensk Cykling;

– Andra länder i Europa har löst cykelfrågan genom att ha dubbeldäckade tåg med många öppna ytor. I Danmark är det gratis att ta med cykeln på Köpenhamns pendel- tåg, resultatet blev succé och ökade andelen cyklister i staden. det är verkligen något att inspireras av. Se mer intressant information och statistik på rapporten här