Allt fler svenskar vill leva mer hållbart. Därför testas nu en ny tjänst som hjälper invånare att ställa om till mer hållbara vanor och beteenden. Tjänsten som kallas för "Klimatcoachen" lyfter fram exempel på positiva förändringar och använder digitala reklamskyltar i offentliga miljöer för att nå ut brett. Initiativet syftar till att bidra till utvecklingen av ”smarta städer” och bakom står företaget Clear Channel.


Utomhusbolaget Clear Channel har under en period drivit konceptet "Out of home project" och vunnit priser för innovationen. Nu kommer den fristående uppföljaren "Klimatcoachen", som använder öppen data från kommuners hållbarhetsarbete och översätter den till budskap som syftar till att påverka människors beteende i en positiv riktning. I den tidigare satsningen visade Clear Channel tillsammans med PR-byrån Prime hemlösa vägen till närmaste härbärge genom de digitala utomhustavlorna i Stockholm när temperaturen låg under sju minusgrader. Syftet med initiativet var att göra samhällsnytta och samtidigt visa på möjligheterna med digital utomhusreklam. Nu använder de istället skärmarna till att upplysa om olika kommuners hållbarhetsarbete, något vi gillar då skärmarna genom sina väldigt centrala placeringar når många människor varje dag.

Tjänsten heter "Klimatcoachen" och är inspirerad av Richard Thalers Nobelprisvinnande "nudge theory" och forskning specifikt kring hållbarhet och beteendeförändringar av psykologen Per Espen Stoknes. Coachen syftar till att påverka beteenden i positiv riktning, till exempel att minska matsvinn, öka återvinningen eller att få folk att välja cykeln framför bilen. Budskapen kommer visas istället för ordinarie reklam. Klimatcoachen kommer att premiärtestas 10–24 juni på över 250 digitala reklamskärmar i Stockholmsområdet och följas upp genom en effektmätning av Demoskop. Efter sommaren kommer tjänsten göras tillgänglig gratis för alla de – både städer och kommuner – som använder Clear Channels digitala skärmar. Cykeltrafikomläggningen syftar som bekant till att få fler människor att välja cykeln framför bilen och på så sätt leva lite mer hållbart. Därför uppskattar vi olika personer eller företags ansträngningar mot samma mål!  

"Sveriges kommuner gör så otroligt mycket på hållbarhetsområdet men har svårt att få ut informationen till allmänheten – dels att redovisa den på ett attraktivt sätt, dels att nå igenom de filterbubblor många av oss lever i idag. Samtidigt består nyhetsrapporteringen kring hållbarhetsfrågor till stor del av kris och katastrof, trots att forskning visar att att det krävs tre positiva budskap för varje negativt budskap för att förmå människor att skapa nya hållbara beteenden", säger David Klagsbrun, pr- och kommunikationschef på Clear Channel till tidningen Resumé.

Nudging är en gren inom beteendeekonomin som handlar om hur man kan påverka och förändra människors beteenden. Nudging tar hänsyn till att vi människor inte alltid är helt rationella och därför inte alltid tar de bästa besluten – vi har ofta svårt att ta oss över gapet mellan vilja och handling. Att designa budskap och miljöer utifrån nudgings principer kan stötta medborgare att uppnå sina mål genom en liten knuff i rätt riktning. Nudging kan hjälpa människor bryta gamla mönster och skapa nya, bättre, beteenden.


Ni kan läsa mer i originalartikeln som publicerades hos Resumé, samt på Clear Channels hemsida här